Viktigt att uppmärksamma !

Monas Hästtaxi & Transport är innehavare av samtliga tillstånd och intyg som krävs för att transportera häst
i Sverige och Europa.

Jag har även godkänt kompetensbevis samt godkända prov hos Transportstyrelsen , vilket efter övriga krav som Transportstyrelsen ställer, blivit godkänd och erhållit mitt Yrkestrafiktillstånd .
Bilen är godsregistrerad hos Transportstyrelsen samt besiktad och godkänd av Länsstyrelsen , varvid intyg från Jordbruksverket erhållits .
Vid förfrågan finns kopior på samtliga tillstånd och intyg .
****
Kör från stall till stall med ny B-kortsbil som har stuteriinredning och övervakningskamera .
Rengör mellan varje häst och desinficerar skåpet varje gång häst har åkt. När hästen anländer till destinationen ser jag gärna att det finns en skottkärra tillgänglig för att jag ska kunna rengöra efter din häst .
I skåpet finns ventilation i form av fönster, takluckor och fläktar, samt termometer för temperaturkontroll i
utrymmet hos hästen.

Flyttbar mellanvägg och nödutgång för både häst och människa .
****
Utgår vanligast från Kristianstad i Skåne men är ofta ute och kör så möjligheten att jag är i just ditt område är stor.

Nedan följer några viktiga punkter.

• Jag kör inte hästar med dokumenterad problematik kring transportering .
En viss motvilja mot att gå in i lastbilen kan accepteras efter information och överenskommelse .
I den händelse att hästen ”krånglar” under färd så pass att den äventyrar sin egen hälsa med överhängande risk för skada ,min säkerhet eller medtrafikanters säkerhet så kör jag den inte vidare, om det sker i närheten av upphämtningsplats så återlämnas hästen omgående .
Är det inte möjligt att återlämna den så görs en snabb akut plan upp i samråd med ägaren.
Polis och veterinär kan behöva tillkallas i en akut situation . En eventuell kostnad för detta hamnar på hästägaren , så en egen försäkring på hästen är naturligtvis lämpligt att ha.
Övriga försäkringar finns , som tex bil och ansvarsförsäkring.
• Ingen återbetalning utgår ifall om hästen måste avbryta transporten eller inte kan påbörja sin transport på upphämtningsplats.
• Sederad häst transporteras ej .
• I det fall hästen har haft föl vid sidan och inte är ordentligt separerade inför enskild transport på sto så körs den inte .
För mig innebär en tvär avskiljning (som också innehåller en transportering) en allt för stor psykisk stress och kan tyvärr hanteras av stoet på ett sådant sätt att det kan äventyra dennes säkerhet och min . Men här vill jag påpeka att det kan skilja från fall till fall, här är det då bäst med en dialog kring transporteringen.
• Gäller transporten en akut skada så kan jag göra undantag enl punkter ovan men endast i samråd med veterinär .
• Brodd i skor är ej tillåtet, och gäller året runt .
• I mån av plats kan utrustning medfölja .
*Är man tveksam vad som gäller , hör av er så diskuterar vi !Kontakt via mail
mona.jk@telia.com